Eğitim

Kişilik Bozukluklarının Sosyal ve Klinik Görünümleri

0 steps completed0%
4 Ders

Bir tam gün süren bu eğitimde bir psikiyatristin bakış açısından kişilik bozukluklarını dinleyeceksiniz. Kişilik bozukluğunun genel tanımıyla başlayarak DSM sınıflandırma sistemine göre A, B ve C kümesi bozuklukların herbiri klinik görünümleriyle ve örneklerle anlatılmaktadır. Paraonid, Şizoid, Şizotipal, Narsisistik, Histrionik, Borderline, Antisosyal, Bağımlı, Kaçıngan ve Obsesif Kompulsif kişilik bozuklukları bu derste daha ziyade klinik görünümleriyle anlatılmaktadır. “Psikanalitik bakış açısıyla kişilik bozukluklarını anlamak” isimli eğitimi tamamlayan bir eğitimdir. Her iki eğitim kendi içinde bütün olup önce o ya da bu eğitim alınabilir.

Bu Eğitime Kaydol