Eğitim

Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi

0 steps completed0%
7 Ders

GÜZEL KONUŞMAK BİR SANATTIR.

Günümüzde bu sanatın özellikle kariyer sahibi olabilmek için gün geçtikçe artan bir önemi bulunmaktadır.

Konuşma sanatını beceren ki şilerin gerek iş gerekse özel hayatlar ında daha fazla inisiyatif sahibi olabildiğini, bir şey gerçekleştirme güçlerinin ve sosyal ilişkilerde kendilerine olan güvenlerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Konuşma sanatı, kişilerin karar verme güçlerini geliştirerek onlara çok yönlülük ve takım çalışması gerçekleştirme yeteneği kazandırmaktadır.

Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini de öğrenmektedirler.

Bu Eğitime Kaydol