Çocuk Görüşme Teknikleri
Eğitim

Çocuklarla Klinik Görüşme ve Terapi Eğitimi

0 steps completed0%
18 Ders

Bir çocuğun gelişim süreci göz önünde bulundurduğumuzda, yaşı ile birlikte yapabilmesi gereken bazı davranış ve yetileri vardır. Yaşı ile birlikte gelişim göstermesi gereken davranış ve yetilerinin kimi zaman ise bir ya da birçok sebepten ötürü geri kaldığı ya da sonradan gerilediği gözlemlenmekte olup, bu durumların geri kaldığı ya da sonradan gerilediği gözlemlenmektedir. Bu süreçlerin kriterlerine bağlı olarak çocuklar profesyoneller tarafından ve tanı ölçütlerine bağlı olarak değerlendirilir ve kategorize edilir.

Bu eğitim içerisinde çocuk gelişiminin hangi yaş evresinde bir çocuğun neler yapabileceğini ve yapabilmesi gerektiğini göreceğiz. Buna ek olarak, bu çocukların hangi testler ile değerlendirildiği, değerlendirildikten sonra çocuklara nasıl bir yönlendirme ve tedavi sürecinin başlatıldığı gösterilip, süre zarfında patolojisine bağlı olarak çocukların eğitime nasıl adapte olduğu ya da uyum sağlayamadığı süreçler işlenecektir. Eğitim süreci boyunca, doğum itibariyle birlikte çocukların yaşlarına bağlı beklenen tutum ve davranışları, çocuklarda görülen psikopatolojiler ve tanı ölçütüne bağlı olarak psikopatolojilerin sınıflandırılması ( otizm, mental retardasyon, özgül öğrenim bozukluğu, hiperaktivite, davranım bozukluğu, intihar, yeme bozukluğu… ) bu psikopatolojilerin saptanmasına yardımcı testler ve tanı ardından eğitim ve danışmanlık hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Eğitim sürecinde çocuklarla iletişim kurma teknikleri, tedavi sürecinde izlenen yollar, eğitim alan çocuğun düzeyine bağlı olarak uygulanan metodlar ve davranım şekilleri, hem gelişimi yaşı ile orantılı hem de geriden gelen çocuklara karşı davranış değiştirme teknikleri ve ödül-ceza sisteminin ruhsal olarak çocukların ileriye dönük etkileri de eğitim içerisinde yer alan konular arasında bulunacaktır.

Bu Eğitime Kaydol