Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Yetişkinlerde BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Yetişkinlerde BDT)

İnsan davranışı, duygulanımı ve düşüncelerini inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiş bir terapi modeli olan BDT, duygu ve davranışın değişiminin düşüncenin değişimine bağlı olduğu temel hipotezi üzerine kuruludur. Bilimsel araştırmalarla birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olan BDT’nin ne olduğu,nasıl kullanıldığı, temel ilkeleri ve terapistler için avantajlarını bu eğitimde […]

Travma Çalışmalarında Psikolojik Uygulamalar Sertifika Programı

Travma Çalışmalarında Psikolojik Uygulamalar Sertifika Programı

Travma, günlük rutin işleyişi bozan, aniden, beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilir. Yaşanmış olan bir trafik kazası, doğal afet – deprem, sel – taciz ya da daha zorlayıcı bir yaşantı veya on beş yıllık evlilikte atılmış olan ilk tokat bu konuya örnek oluşturabilir. […]

Psikanalitik Bakış Açısıyla Kişilik Bozukluklarını Anlamak ve Kişilik Bozukluklarında Terapi

Psikanalitik Bakış Açısıyla Kişilik Bozukluklarını Anlamak ve Kişilik Bozukluklarında Terapi

Bu eğitimde benzersiz bir şekilde kişilik bozukluklarının belirtileriyle çocukluk çağı yaşantılarının ilişkisini anlayacaksınız. Daha önce psikanalitik kuram hakkında yeterli bilgi sahibi değilseniz bile bu eğitimde kişilik bozukluklarını anlayabilmeniz için psikoseksüel gelişim evreleri, Erik Erikson’un psikososyal gelişim evreleri gözden geçirildikten sonra kişilik bozuklukları ve çocukluk çağı yaşantılarıyla ilişkisi anlatılmaktadır.

ADDT Psikoterapinin Genel İlkeleri ve Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Eğitimi

ADDT Psikoterapinin Genel İlkeleri ve Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Eğitimi

Psikoterapinin Genel İlkeleri ve Akılcı Duygusal Davranışçı Terapiye Giriş Sekiz dersten oluşan bu eğitimde aşağıdaki ana başlıklar altında psikoterapiler alanında genel bilgi aldıktan sonra, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi’nin genel ilkelerini öğreneceksiniz: Psikoterapi nedir? Psikoterapi Yaklaşımları Psikoterapi Türleri ve Kuramları Psikoterapi Süreçleri Psikoterapi Teknikleri ve Farklı Yaklaşımlarda Nasıl Farklılaştığı Psikoterapist Olmak ve Kendine Uygun Psikoterapi Tekniğini […]

Psikanalitik Psikoterapide Temel İlkeler

Psikanalitik Psikoterapide Temel İlkeler

Bu eğitimde psikanalitik psikoterapinin temel ilkeleri anlatılmaktadır. Dersin ilk gününde (ilk beş ders) dürtü kuramı, topografik kuram, yapısal kuramdan başlayarak ego psikoloji ve nesne ilişkiler kuramına doğru psikanalitik kuramın gelişimi anlatılmaktadır. Bu gelişim sürecinde kuramın eksiklerinin nasıl zamanla tamamlandığı açıklanmaktadır. Dersin ikinci gününde (sonraki 4 ders) savunma mekanizmaları ve psikanalitik kuramın uygulamada nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.