Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin çocuk ve ergenlerde uygulanmasına dair bu eğitimin ilk yarısında bilişsel davranışçı terapinin genel ilkeleri anlatıldıktan sonda ikinci yarısında en sık görülen bazı durumlara özgü yaklaşımlar ele alınmaktadır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, davranış bozuklukları, okul reddi, Enürezis Noktürna gibi durumlarda pratik müdahaleler üzerinde durulmaktadır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanı ve Terapisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanı ve Terapisi

İki günlük bir eğitimdir. Üç bölüme ayrılmış 7 dersten oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise daha ağırlıklı olarak DEHB’nin insan ilişkilerinde ve evlilikteki etkilerine daha ağırlıklı olarak yer verilmiştir. DEHB’ye psikolojik ve psikososyal müdahaleyle ilgili bilgi verilmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Yetişkinlerde BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Yetişkinlerde BDT)

İnsan davranışı, duygulanımı ve düşüncelerini inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiş bir terapi modeli olan BDT, duygu ve davranışın değişiminin düşüncenin değişimine bağlı olduğu temel hipotezi üzerine kuruludur. Bilimsel araştırmalarla birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olan BDT’nin ne olduğu,nasıl kullanıldığı, temel ilkeleri ve terapistler için avantajlarını bu eğitimde […]

Introduction to Psychology by Prof. John Gabrieli

Introduction to Psychology by Prof. John Gabrieli

This course is designed to introduce you to the scientific study of human nature. You will learn how psychologists ask questions from several different perspectives: questions about the relation of brain and behavior, about perception, about learning and thinking, about development, about social behavior and personality, and about psychopathology and psychotherapy. You will also learn […]

Travma Danışmanlığında Psikolojik Uygulamalar Eğitimi

Travma Danışmanlığında Psikolojik Uygulamalar Eğitimi

Travma, günlük rutin işleyişi bozan, aniden, beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilir. Yaşanmış olan bir trafik kazası, doğal afet – deprem, sel – taciz ya da daha zorlayıcı bir yaşantı veya on beş yıllık evlilikte atılmış olan ilk tokat bu konuya örnek oluşturabilir. […]

PSYC 3339 – Introduction to Clinical Psychology

PSYC 3339 – Introduction to Clinical Psychology

Professor: Edward Sheridan Description: Survey of the science and practice of clinical psychology and its specialty areas, including discussions or diagnoses and evaluations, empirically-validated interventions and prevention strategies for use with clinical populations. Prerequisites: PSYC 1300 and 3 additional hours in psychology. Survey of the science and practice of clinical psychology and its specialty areas, […]