Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanı ve Terapisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanı ve Terapisi

İki günlük bir eğitimdir. Üç bölüme ayrılmış 7 dersten oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise daha ağırlıklı olarak DEHB’nin insan ilişkilerinde ve evlilikteki etkilerine daha ağırlıklı olarak yer verilmiştir. DEHB’ye psikolojik ve psikososyal müdahaleyle ilgili bilgi verilmektedir.

Bağımlılık Terapi ve Danışmanlığı Eğitimi

Bağımlılık Terapi ve Danışmanlığı Eğitimi

Bağımlılık nedir? Bağımlılık türleri nelerdir? Madde Bağımlılığı; Davranış Bağımlılıkları; Bağımlılık ile ilgili Problemler; Bağımlılık Tanı ve Tedavileri; Bağımlılık Danışmanlığında İlk Görüşme; Bağımlılık Terapisinde ve Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler; Bağımlılık Danışmanlığında Önemli Noktalar

Psikanalitik Yaklaşımla Kişilik Bozukluklarında Terapi Eğitimi

Psikanalitik Yaklaşımla Kişilik Bozukluklarında Terapi Eğitimi

Bu eğitimde benzersiz bir şekilde kişilik bozukluklarının belirtileriyle çocukluk çağı yaşantılarının ilişkisini anlayacaksınız. Daha önce psikanalitik kuram hakkında yeterli bilgi sahibi değilseniz bile bu eğitimde kişilik bozukluklarını anlayabilmeniz için psikoseksüel gelişim evreleri, Erik Erikson’un psikososyal gelişim evreleri gözden geçirildikten sonra kişilik bozuklukları ve çocukluk çağı yaşantılarıyla ilişkisi anlatılmaktadır.

Psikanalitik Psikoterapide Temel İlkeler

Psikanalitik Psikoterapide Temel İlkeler

Bu eğitimde psikanalitik psikoterapinin temel ilkeleri anlatılmaktadır. Dersin ilk gününde (ilk beş ders) dürtü kuramı, topografik kuram, yapısal kuramdan başlayarak ego psikoloji ve nesne ilişkiler kuramına doğru psikanalitik kuramın gelişimi anlatılmaktadır. Bu gelişim sürecinde kuramın eksiklerinin nasıl zamanla tamamlandığı açıklanmaktadır. Dersin ikinci gününde (sonraki 4 ders) savunma mekanizmaları ve psikanalitik kuramın uygulamada nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Psikopatoloji Eğitimi

Psikopatoloji Eğitimi

Bu eğitimde psikiyatride normal anormal kavramlarından başlayarak, sınıflandırma sistemlerini gözden geçirdikten sonra psikiyatri pratiğinde karşılaşılan patolojilerin %90’ını oluşturan ana bozukluklar anlatılmaktadır. Şizofreni ve Psikozla Giden Bozukluklar; İki Uçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar; Depresyon Bozuklukları; Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları; Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar; Örselenme (Travma) ve Stresörle İlişkili Bozukluklar iki tam gün süren bu eğitimde […]